Nastavno osoblje

Celokupnu nastavu i rad sa svim polaznicima, u malim grupama koje broje maksimalno pet članova, sprovodi lično direktorka edukacionog centra, profesor engleskog jezika i književnosti Jelisaveta Genčić.

Mi smo "mlada" škola engleskog jezika i baš iz tog razloga smo puni entuzijazma i elana. Spremni smo da učimo i radimo zajedno sa vama. Kompletno smo posvećeni svakom polazniku ponaosob, imajući u vidu njegova interesovanja, šta je to što želi da nauči iz oblasti engleskog jezika, na šta treba posebno da se obrati pažnja, koje su to njegove prednosti, a koje mane ili koja je to sfera u kojoj želi da se usavrši.

Uzimajući sve ovo u obzir, ne samo da je moguće kreiranje kursa po želji polaznika, već su i sve sugestije poželjne i dobrodošle.

Tokom kursa polaznici imaju mogućnost da sve vreme budu u kontaktu sa predavačem, putem telefona ili maila, i da se sa njim dogovaraju o zakazivanju termina i pomoći oko eventualnih nejasnoća i domaćih zadataka.

Predavač treba da se fokusira na to da polazniku omogući što više situacija u kojima će on moći da sluša engleski jezik, kao i da ga razume u komunikaciji u kojoj treba da učestvuje na što realističniji način.
Voleli bismo da naglasimo  da je naš edukacioni centar finansijski podržan od strane Balkan Children and Youth Fondation, u saradnji sa Opštinom Novi Beograd i to kao pobednik konkursa za najbolji inovativni plan u Republici Srbiji.


In E.L.E.C. teacher is always  ready to help. 
Pleasant atmosphere and cosy classroom.
Na vrh strane